Fakta om sorg

Sorg syntes å være en av våre mest neglisjerte og misforståtte opplevelser, både av sørgende, og deres omgivelser. Vår (vi som jobber med sorgbearbeiding) syn på sorg er at det handler om knuste hjerter og ikke ødelagte hjerner. Det å prøve å helbrede hjertet ved hjelp av hode mislykkes ettersom hodet er feil verktøy til oppgaven. De fleste av oss ser ut til å være sosialisert til å forsøke å løse våre problemer ved hjelp av intellektet vårt, noe som fører til at uforløst sorg blir til et problem.

 

Hva er sorg

Sorg er en normal og naturlig følelsesmessig reaksjon på en eller annen form for tap. Sorg er alle de ofte motstridige tanker og følelser som tapene våre vekker i oss. Hvordan tapene oppleves er individuelt, men dødsfall og skilsmisser er oftest smertefulle.

Ofte knyttes sorg til dødsfall og skilsmisser. Sorgreaksjoner kan dog utløses av en rekke ulike tap og forandringer. Eksempel på hendelser som kan utløse sorg er seperasjoner, overgrep av ulike slag, relasjonsproblematikk (til partner, foreldre, barn, venner etc), egen eller andres sykdom, å miste et husdyr, eller at livet ikke ble som man tenkte seg.

 

Vanlig sorgreaksjoner i forbindelse med tap og forandringer er:

 • En følelse av bedøvelse/ at det kjennes uvirkelig
 • Humørsvingninger
 • Konsentrasjonsvansker
 • Uregelmessig søvn
 • Endrede matvaner
 • Energitap

Hvordan reaksjonene i praksis viser seg er svært individuelt, og varierer til og med hos enkelte personer over tid. Hva vi beskriver er ingen tidsbestemt prosess som skjer i stadier, men kan bedre beskrives som noe flytende som bølger fram og tilbake. I denne sammenhengen er det viktig å nevne at det ikke er tiden i seg selv som helbreder sorgen, men hva man gjør i den tiden.

 

Myter om sorg

Å føle sorg når man opplever et tap er naturlig og normalt. Derimot mangler de fleste av oss kunnskap om hvordan man gjennomfører et sorgarbeid. I stedet florerer det mange myter og redsel omkring sorg i vårt samfunn. Sviktende kunnskap og isolering er di to fremste årsakene til at sorg forblir uforløst.

Et eksempel på dette er at sorg ofte forveksles med depresjoner. Medisinering gir i disse tilfelle oftest bare en midlertidig lindring.

Mange av samfunnets forestillinger om hvordan man skal håndtere tap kan summeres opp i seks myter. Disse er så vanlige at de fleste av oss kjenner dem igjen.

Her følger de mest vanlige mytene:

 • Ikke vær lei deg
 • Vær sterk (for andre)
 • Sørg i ensomhet
 • Tiden leger alle sår
 • Erstatt tapet
 • Hold deg sysselsatt

Tiden leger alle sår er et eksempel på en myte som får oss til å tro at vi kommer til å kjenne oss bedre bare vi lar tiden gå. Vi kjenner mennesker som venter i 20-30 år eller mer uten å føle seg bedre. Tvert i mot ble smerten deres bare dypere.

 

Sorgbearbeiding

Dødsfall, separasjoner og andre tap gjør at en del av våre drømmer, håp og forventninger til framtiden brister. Det er normalt og naturlig og da gå gjennom relasjonen/ forholdet og finne en del ting som vi skulle ønske hadde vært bedre eller annerledes. Ting vi skulle ønske at vi hadde sagt eller ikke sagt. Ting vi skulle ønske at den andre personen hadde sagt eller ikke sagt.

Uforløst sorg kommer nesten alltid av noe ukommunisert av følelsesmessig natur. For å helbrede sorgen over et tap må vi derfor finne alle utalte og ukommuniserte følelsene våre og kommunisere disse. Å slippe taket og gå videre er et vanlig råd ved tap. Ville vi gjøre de hvis vi bare viste hvordan?

Sorgbearbeiding hjelper deg å bearbeide og forløse smerten og sorgen over dine tap. Erfaringer viser at du da forsones med det som er over og kjenner fred. Et annet resultat blir at du får en mer åpen relasjon til deg selv og andre, samt at du får ny energi og livslyst.

For informasjon om kurset, følger du lenken inn her.

 

 

Opphavsrett © Norsk Institutt for sorgbearbeidning* 2017