Blogg

Hva er Bråten Måten?

Av juni 21, 2016 Ingen kommentarer

Bråten Måten er hvordan du finner deg selv i «i dag». Vi har alle historie som mer eller mindre har formet oss. Noe har formet oss på en måte vi er stolt av, og andre ting har formet oss på en måte vi ønsker å undertrykke eller bli kvitt. I kampen over det foretrukkene «jeg» og det undertrykte «meg» dukker det opp et spørsmål om «hvem jeg egentlig er».

Bråten Måten baserer seg mye på gestaltteori og tenker at alt henger sammen. Vi jobber i tre soner når vi orienterer oss om hvem vi er. Vi bruker gjerne ytrefaktorer til å speile oss i, og til å søke anerkjennelse fra. Vi bruker tankene til å tolke og forklare hva de ytrefaktorne gjør meg oss. Videre kjenner vi etter i kroppen hva det gjør med oss følelsesmessig. Derfra går vi gjerne tilbake til våre tanker og tolker grunnen til og hvorfor vi føler som vi gjør. Her begynner forvirringen ofte å komme inn.

Min metode jobber den andre veien. Sammen går vi igjennom hvordan det er med deg emosjonelt. Så finner vi ut hva det gjør med tankene dine, og hvilken andre måter du har muligheten til å tenke rundt det emosjonelle. Derfra jobber vi med hvordan vi skal påvirke de ytre faktorene til å få frem ditt beste. Slik at du blir den som påvirker, og ikke den som blir påvirket.

Jeg er en identitetsstrateg. Beskrivelsen strateg blir gjerne brukt om en person som utfører hensiktsmessige handlinger for å nå et mål. Målet mitt er å tydeliggjøre deg.