Uncategorized

Min identitetskompetanse

Av november 30, 2015 Én kommentar

Jeg har 26 års erfaring med adopsjon og identitet som adoptert. I tillegg til 8 års arbeid med å etablere et sosialt og oppfølgende tilbud for adopterte i Norge. I 2007 var jeg intiativtaker for foreningen Norsk-ColomianosBMsiden som er til for sosiale sammenkomster, erfaringsutvekslinger og informasjonskanal for adopterte Colombianere i Norge. Jeg var med det første året med å etablere forenigen, som i dag blir drevet av andre engasjerte adopterte. I 2009 begynte jeg på en dokumentaridé om adopsjon i Norge og har i den forbindelse jobbet mer i dybden av hva adopsjon innebærer i Norge. Norsk forskning sier:
-Internasjonalt adopterte som gruppe har høyere forekomst av psykiske lidelser og blant annet atferdsvansker sammenlignet med normalbefolkningen. Det er få studier som har undersøkt nasjonalt adopterte. Både nasjonalt og internasjonalt adopterte har hyppigere kontakt med psykisk helsevern enn normalbefolkningen. Alkohol- og rusmisbruk er mer utbredt, både blant internasjonalt og nasjonalt adopterte sammenlignet med normalbefolkningen. Det gjelder også selvmord og selvmordsforsøk. I forbindelse med selvmord og alkoholrelaterte dødsårsaker finner man at både nasjonalt og internasjonalt adopterte har forhøyet dødelighet.» Kristin Gartnär, Adopsjonsforum, nr. 1 2015.

I møte med adopterte har jeg selv fått et innblikk i det store omfanget av problematikken. Da jeg selv kunne relatere til mye av det, forstod jeg viktigheten av først og fremt jobbe med meg selv før jeg kunne begynne å hjelpe andre. Så jeg begynte på NGI (Norsk Gestalt Institutt) i utdannelsen som gestaltcoach. Med gestaltverktøyet har jeg kunne begynne å jobbe med identitet.

11951137_10207920546401200_8168422377179566529_n

Join the discussion Én kommentar

Fortell oss hva du mener