Hensikten med marsjen er å tale barnas sak!
Man går i tog med plakater og holder appeller som en protest mot det svake rettsvernet norske barn har.
Barn kan blir utsatt for fysisk og psykisk vold ,seksuelle overgrep osv. uten at de som begår slike handlinger blir straffet i forhold til de skader de forvolder.

Barn er avhengig av at vi voksne beskytter og hjelper, de kan ikke organisere seg eller hyre seg en egen advokat. Derfor er det så viktig at loven er klar og at de som skal dømme, i saker hvor barn har blitt utsatt for overgrep, forstår rekkevidden av tiltalen.

*Løvetannbarn er et sosialfaglig populærbegrep som brukes om barn og unge som klarer seg gjennom oppveksten på tross av nesten umulige oppvekstforhold med for eksempel rus, vold, omsorgssvikt og seksuelle overgrep.

Begrepet henspiller på løvetannens evne til å sprenge seg gjennom asfalt, og på andre måter overleve og blomstre tross tilsynelatende umulige vekstvilkår. *

Jeg var så heldig at jeg fikk lov til å holde appell under denne viktige markeringen. Du kan se appellen her.

Neste innlegg