Hvorfor jobbe med identitet? Hvordan skal det gi deg verdi?

Du er et resultat av arv og miljø. Du har blitt til i relasjonene med andre. Alle du har møtt har, i større eller mindre grad, hvert med på å gjøre noe med deg. Og noen har kanskje farget din personlighet og karakter i så stor grad, at du kanskje lurer på om ditt selv har blitt borte i påvirkningen.

Kanskje sitter du og gjør ting som gjør at det klemmer litt i magen. Kanskje føler du en viss motstand til å skulle fortsette med det du vet er det «riktige». Vår identitet er som regel vårt kompass til hvordan vi skal løse livets forskjellige utfordringer. Hvordan er det JEG gjør ting. Hva gir meg den tilfredsstillende følelsen?? Og når blir min identitet uklar for meg?

Med meg jobber vi sammen med å skille det tillærte og forpliktende, med det som er reelle behov i deg. Sammen tar vi frem hva du først og fremst trenger for å kunne være deg selv i møte med andre. Så kan vi sammen jobbe med hvordan du kan fortsette å ivareta deg og din identitet fremover.

For ta kontakt for en gratis prøvetime her.