I Norge er det ca 19.000 adopterte via internasjonal adopsjon. Mange har hatt mer eller mindre traumatiske opplevelser før adopsjon. Norske myndigheter stiller strenge krav til adoptivforeldrene i forkant av adopsjon, men i etterkant av en adopsjon er familiene nærmest overlatt til seg selv. Oppfølgingen i kommunene er mangelfull. Forskning viser at adopterte har økt risiko for en rekke lidelser og plager sammenlignet med gjennomsnitt befolkningen. Både Hove-utvalget og Adopsjonsutvalget har påpekt at det er behov for bedre oppfølging av adoptivfamilier etter at de har kommet hjem. Selv om det er godt dokumentert at adopterte er overrepresentert i selvmord og rusproblematikk, så er det lite dokumentasjon eller forskning på hva som faktisk skjer i tiden i mellom fra de kommer til Norge til de ender opp i statistikken. Kom til Gardermoen 2 mars og få med deg mitt foredrag om adopsjon.

For mer informasjon om konferansen gå inn her.