Jeg bruker gestaltmetode i coachingen. Gestalt betyr «hel figue» eller «helhet». Filosofien i gestalt er at alt henger sammen og gir en helhet.

En helhet kan inneholde mer eller være annerledes enn summen av delene. En meningsfylt helhet bestemmes av hvordan vi opplever delene satt sammen og opplevelsen av egenskapene til delene. Den mening en ny helhet gir til individet er alltid personlig og basert på opplevelsen her og nå. Dette kan i sin tur gi nytt perspektiv på delene. En ny helhet og et nytt perspektiv på et problem kan lindre problemet. Med den nye gestalten er problemet omdannet og oppfattes ikke lenger som et problem.

For eksempel: En mor blåser på såret til barnet sitt. Barnet føler en lindring i smerten ved at moren blåser på såret, og dette endrer barnets opplevelse i forhold til såret. Fra et fenomenologisk ståsted er såret fremdeles det samme. Fra et analytisk ståsted lindres smerten (effekt) av at moren blåser på såret (årsak). I gestalt tenker vi at såret fremdeles er det samme såret, men at barnets subjektive opplevelse er endret.

Ønsker du en gratis prøvetime? Klikk her.